Inwestor

KC Investments

Właściciel firmy KC INVESTMENTS Karol Caliński należy do spółki cywilnej o nazwie Zakład Ogólnobudowlany Cz. Caliński, K. Caliński S.C której nadano numer statystyczny REGON 931564012.

Spółka istnieje od 10 stycznia 1992 roku i ma na swoim koncie bogate doświadczenie w branży budowlanej oraz licznie wykonane zlecenia,budowlane, remontowe i renowacyjne m.in. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Sądu Rejonowego we Wrocławiu, wiele bibliotek szkół i tym podobnych obiektów użytku publicznego.

Inwestor posiada tytuł magistra na kierunku Finanse i rachunkowość w specjalności Finanse i Zarządzanie oraz w intencji obecnie prowadzonej działalności gospodarczej i pasji związanej z branżą, ukończył Technikum budowlane we Wrocławiu.

Na potrzeby realizacji deweloperskich Karol Caliński 20.02. 2015 stworzył odrębną firmę KC INVESTMENTS Karol Caliński. Firmie nadano numer statystyczny REGON 020308886 NIP 9111792902.

Pierwszą realizacją deweloperską firmy była inwestycja o nazwie „Rezydencja Prestige„ która dzięki wysokiej jakości wykonania doceniona została przez naszych klientów co spowodowało iż przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem, poprzez sprzedaż wszystkich domów jeszcze przed planowanym zakończeniem budowy. Chcąc wyjść na przeciw potrzebom naszym przyszłym klientom, zdecydowaliśmy się na podjecie kolejnej inwestycji podtrzymując standard oraz jakość wykonania w połączaniu z niestandardowym stylem, klasą pamiętając o komforcie i wygodzie.